Türk Lirası Haberleri, En Son Güncel TL Gelişmeleri

Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları aşağıdaki şekilde artırılmış olup zorunlu karşılıklar 24 Mayıs 2024 tarihinde tesis edilecektir- TCMB
Yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirilmiş, sınırı aşan kredi tutarı kadar Türk lirası cinsinden zorunlu karşılığın bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verilmiştir- TCMB
Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlası ilave tedbirlerle sterilize edilecektir - TCMB
TCMB/Karahan: Para politikasındaki kararlı duruşumuz, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecektir
TCMB/Karahan: Mart toplantısında yaptığımız ilave parasal sıkılaştırma, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirasına güvenini artırmış ve rezervlere olumlu yansımıştır
TCMB/Karahan: Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve, mevduat faizlerinin Türk lirasına geçişi destekleyecek seviyelerde kalmasını ve tasarrufların artmasını sağlayacaktır
Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecek
Doğanlar Mobilya: Anılan sözleşme uyarınca Şirketimiz tarafından imal edilecek ürünlerin toplam bedeli 42.500.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir
Fitch: (Türkiye'de iştiraki olan KİK bankaları) Dezenflasyonun iştiraklerin net parasal kayıplarını azaltması ve Türk lirasının daha yavaş değer kaybetmesinin kur farkı zararlarından kaynaklanan olumsuz sermaye etkisini azaltması bekleniyor
Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecek
Şimşek: Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı ağustos ayından bu yana 12 puan arttı
CVK Maden: Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik, yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaşmıştır. Siparişin toplam bedeli yaklaşık 63.639.000,00 Türk Lirası (2.010.000,00 USD)
Enerji grubu aylık fiyat artışının ana belirleyicisi Kızıldeniz’deki jeopolitik gelişmelerle yükselen petrol fiyatları ile Türk Lirasının seyrini takiben akaryakıt kalemi olmuştur- TCMB
Dış finansman koşulları, rezervlerin seviyesi, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir - TCMB
Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir - TCMB
Dış finansman koşulları, rezervlerdeki güçlenme, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir - TCMB
Şimşek: Portföy Tercihleri İçeride ve Dışarıda Türk Lirası Lehine Olacak- Bloomberg HT
KKM hesaplarından Türk lirası hesaplara geçişin güçlenmesiyle bu alandaki düzenlemelerde de sadeleşme yapılacaktır-TCMB 2024 Para Politikası açıklaması
Bankacılık sisteminde Türk lirası mevduatın payının yüzde 50’ye yükselmesi ve KKM bakiyesindeki gerilemenin devam etmesi hedeflenmektedir-TCMB 2024 Para Politikası açıklaması
Bakan Işıkhan: Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır
TBB: TCMB Başkanı Erkan, politikalarda kararlılık ve koordinasyonun öneminin altını çizmiş ve bankacılık sektörünün Türk Lirasına geçişi destekleyen çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtmiştir
Türkiye Bankalar Birliği: Toplantıda, bankacılık sisteminde döviz dönüşümlü mevduatların azaltılması ve Türk Lirasına geçiş ile TCMB’nin ihracat ve yatırıma yönelik destekleri kapsamında reeskont ve YTAK'e yönelik uygulamalar değerlendirildi
TBB: Erkan, hem yurt içi yerleşiklerin tasarruf aracı tercihlerindeki hem de yurt dışı yerleşiklerin fon akımlarındaki eğilime dikkat çekerek Türk Lirasına geçişin hedeflere uygun şekilde devam ettiğini belirtmiştir
Bu kararlarla, temel politika aracı olan politika faizi parasal, finansal koşullar ve beklentileri etkilerken, Türk lirası likiditesindeki aşırılıkların dengelenmesi ve para politikasının etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir- TCMB/PPK
Döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle kur korumalı mevduat hesaplarının kur farkı ödemeleri nedeniyle finansal sisteme girişi gerçekleşen Türk lirası likidite yakından izlenmektedir- TCMB/PPK
Erdoğan: Türk Lirası’nın değer kaybettiği süreç sona gelmiştir
Bu süreç içerisinde, finansal sistemde Türk lirası mevduatın payı artarken kur korumalı ve döviz cinsi mevduat payının gerilemesi, finansal istikrarın yanında parasal aktarımı da güçlendirmektedir -TCMB Finansal İstikrar raporu
Borç stokunun 2 trilyon 153,2 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 3 trilyon 916,4 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır- Hazine ve Maliye Bakanlığı
Şimşek: Türk Lirasının kalıcı olarak değer kaybı için bir sebep kalmayacak-A Para TV
JPMorgan: Türk lirası ucuz -bloomberght.com
TCMB/Erkan: Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir
TCMB: Son dönemdeki düzenlemelerimiz Türk lirası mevduat payının arttırılmasını hedeflemektedir
TCMB Başkanı Erkan ile TBB Yönetim Kurulu, Bankacılık Sisteminde Türk Lirası'nın Ağırlığının Artırılmasını Görüştü-Bloomberg HT
Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir - TCMB
Temmuz enflasyonunda vergi ile yönetilen-yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışları yanında, Türk lirasındaki değer kaybı ve ücret artışları etkili olmuştur- TCMB
Döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle kur korumalı mevduat hesaplarının kur farkı ödemeleri nedeniyle finansal sisteme girişi gerçekleşen Türk lirası likidite yakından izlenmektedir- TCMB/PPK
Uzun vadeli, sabit getirili ve Türk lirası varlıklara talebin yükselerek getiri eğrisinin parasal aktarımın etkinliği yönündeki seyri yakından izlenmektedir- TCMB/PPK
Uzun vadeli, sabit getirili ve Türk lirası varlıklara talebin yükselerek getiri eğrisinin parasal aktarımın etkinliği yönündeki seyri yakından izlenmektedir- TCMB/PPK
TCMB'den hükümete mektup: Türk lirası likidite yönetiminde Açık Piyasa İşlemleri fonlama kanalının temel unsuru haline getirilerek, bu kanalla yapılan fonlamanın payı kademeli bir şekilde artırılacaktır
Üretici fiyatları aralık ayında uluslararası enerji fiyatlardaki olumlu gelişmeler ve Türk lirasındaki istikrarlı seyir neticesinde, petrol ve ürünleri ile elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki gelişmelerle gerileme kaydetmiştir- TCMB
Uzun vadeli sabit getirili ve Türk lirası varlıklara talebin yükselerek getiri eğrisinin parasal aktarımın etkinliği yönündeki seyri yakından izlenmektedir- TCMB/PPK
Uzun vadeli sabit getirili ve Türk lirası varlıklara talebin yükselerek getiri eğrisinin parasal aktarımın etkinliği yönündeki seyri yakından izlenmektedir- TCMB/PPK
NEBATİ: KUR KORUMALI TL MEVDUAT HESABI, MİLLETİMİZİN TASARRUFLARINI DÖVİZ YERİNE TÜRK LİRASI’NA YATIRMASINI TEŞVİK EDEN, BU SAYEDE EKONOMİMİZE ÇOK ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYAN BİR ENSTRÜMANDIR
Uzun vadeli sabit getirili ve Türk lirası varlıklara talebin yükselerek getiri eğrisinin parasal aktarımın etkinliği yönündeki seyri yakından izlenmektedir- TCMB/PPK
ENERJİ ENFLASYONU TÜRK LİRASI CİNSİNDEN ULUSLARARASI ENERJİ FİYATLARINDAKİ GÖRÜNÜME PARALEL OLARAK AKARYAKIT, DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK KALEMLERİ ÖNCÜLÜĞÜNDE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YÜKSELMİŞTİR- TCMB
Bakan Nebati: Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir
Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk Lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecektir - Hazine ve Maliye Bakanlığı
KURUL, UZUN VADELİ TÜRK LİRASI YATIRIM KREDİLERİ DE DÂHİL OLMAK ÜZERE KREDİLERİN BÜYÜME HIZI VE ERİŞİLEN FİNANSMAN KAYNAKLARININ AMACINA UYGUN ŞEKİLDE İKTİSADİ FAALİYET İLE BULUŞMASININ FİNANSAL İSTİKRAR AÇISINDAN ÖNEMLİ OLDUĞUNU DEĞERLENDİRMİŞTİR
TCMB/KAVCIOĞLU: LİRALAŞMA STRATEJİSİ, YENİ FİNANSAL ÜRÜNLER, TEMİNAT ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE LİKİDİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VASITASIYLA TÜRK LİRASININ SİSTEMDEKİ KULLANIMINI MERKEZE ALAN BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA OLUŞTURULMAKTADIR
HAZİNE: ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALARDA BU GERGİNLİĞİN NEDEN OLDUĞU OYNAKLIKLARA KARŞI VATANDAŞLARIMIZIN TÜRK LİRASI VE TÜRK LİRASI CİNSİ VARLIKLARA OLAN GÜVENİNİN DEVAM ETMESİ VE RİSKLİ POZİSYONLAR ALMAKTAN KAÇINMALARI HER AÇIDAN NEMLİ
HAZİNE: SON İKİ AYDA TÜRK LİRASINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÖNEMLİ POLİTİKALAR UYGULAMAYA KONULMUŞ VE BU KONUDA BAŞARILI OLUNMUŞTUR.
TCMB’NİN TÜM POLİTİKA ARAÇLARINDA TÜRK LİRASINI ÖNCELİKLEYEN GENİŞ KAPSAMLI BİR POLİTİKA ÇERÇEVESİ GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ YÜRÜTÜLMEKTEDİR- TCMB/PPK
Ayrıca, Türk Lirasının degerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların gelistirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluslar arasında esgüdüm saglanması vurgusu yapılmıstır - Hazine ve Maliye Bakanlığı
BAKAN VARANK: PİYASALARDA YAŞANAN TÜRK LİRASI LEHİNE GELİŞMELERİ HEP BİRLİKTE İZLİYORUZ - BLOOMBERG HT
İŞ BANKASI GM ARAN: BU DÖNEMDE TÜRK LİRASI ENSTRÜMANLARI ARTIRMALIYIZ - BLOOMBERG HT


Haber Kategorileri
ABD HaberleriAlmanya HaberleriAltın HaberleriAvrupa Birliği HaberleriBanka HaberleriBenzin HaberleriBeyaz Saray HaberleriBiden HaberleriBİST HaberleriBitcoin HaberleriBorsa HaberleriBrexit HaberleriBrunson HaberleriÇimento HaberleriÇin HaberleriCumhurbaşkanı HaberleriDeprem HaberleriDevalüasyon HaberleriDİBS HaberleriDoğal Gaz HaberleriDoğalgaz HaberleriDolar HaberleriDöviz HaberleriDünya Bankası HaberleriDünya Borsaları HaberleriDünya Ekonomi Gündemi HaberleriECB HaberleriElektrik HaberleriEmtia HaberleriEnflasyon HaberleriEnflasyonla Topyekün Mücadele Programı HaberleriEPDK HaberleriErdoğan HaberleriEthereum HaberleriEURUSD HaberleriFaiz HaberleriFED HaberleriFitch HaberleriForex HaberleriGoldman Sachs HaberleriHamaney HaberleriHazine Haberleriİhracat HaberleriIMF Haberleriİnşaat HaberleriIrak Haberleriİran Haberleriİşsizlik Haberleriİthalat HaberleriİTO HaberleriJP Morgan HaberleriKazakistan HaberleriKGF HaberleriKOBİ HaberleriKömür HaberleriKonkordato HaberleriKonut HaberleriKoronavirüs HaberleriKOSGEB HaberleriKredi HaberleriKremlin HaberleriKriptopara HaberleriLibya HaberleriLübnan HaberleriMevduat HaberleriMorgan Stanley HaberleriMotorin HaberleriMÜSİAD HaberleriOPEC HaberleriOrta Vadeli Mali Plan HaberleriOrtadoğu HaberleriPandemi HaberleriPetrol HaberleriPutin HaberleriRekabet Kurulu HaberleriRepo HaberleriResesyon HaberleriResmi Gazete HaberleriRusya HaberleriS&P HaberleriSuriye HaberleriSuudi Arabistan HaberleriTahvil HaberleriTarım HaberleriTCMB HaberleriTCMB Döviz Rezervleri HaberleriTicaret Savaşı HaberleriTOBB HaberleriTOGG HaberleriTrump HaberleriTÜFE HaberleriTÜİK HaberleriTürk Lirası HaberleriTürkiye HaberleriTürkiye Ekonomi Gündemi HaberleriTÜSİAD HaberleriÜFE HaberleriVİOP HaberleriYEP HaberleriYunanistan HaberleriYurtdışı Piyasa Haberleri