Fitch Haberleri, En Son Güncel Fitch Gelişmeleri

Fitch: Türk bankalarının kısa vadeli borçları hala yüksek ve yeniden finansman baskıları azaldı
Fitch: (İngiliz bankakalar) Karlılık, genişleyen net faiz marjları nedeniyle artıyor ancak marjlar, artan mevduat maliyetleri ve artan kredi değer düşüklüğü giderleri nedeniyle artan baskı altına girecek
Fitch: İngiliz bankalarının yüksek faiz oranlarından elde ettiği kar artışı sona eriyor
Fitch, Tayland'ın kredi notunu BBB+ olarak teyit etti, görünüm durağan
Fitch: Petrol fiyat şoku 2024 yılında büyüme ve enflasyon artışını vurabilir
Fitch: Orta Doğu'daki çatışmaların petrol arzını kesintiye uğrattığı bir senaryoda petrol fiyatlarının beklenenden daha yüksek olması, daha düşük ekonomik büyümeye ve daha yüksek enflasyona neden olacak
Fitch, 2024 ve 2025 yıllarında ortalama petrol fiyatlarının sırasıyla 75 USD/varil ve 70 USD/varil olacağını varsayıyor
Fitch: Senaryomuz, arz kısıtlamaları halinde petrol fiyatlarının 2024 yılında ortalama 120 USD/varil, 2025 yılında ise 100 USD/varil olacağını varsayıyor
Fitch, Avusturalya'nın kredi notunu AAA olarak teyit etti, görünüm durağan
Fitch: Çin malzeme sektörü 4. çeyrekte toparlanmasını sürdürecek
Fitch: İngiltere'de büyük bankaların karlılığının hafifçe gerilemesi bekleniyor
Fitch: İngiltere'nin büyük bankalarının likiditeleri sağlam kalmaya devam ediyor
Fitch: Asya-Pasifik'in petrol ve doğalgaz alt sektördeki karları zorluklarla karşı karşıya ve sermaye giderleri yüksek kalacak
Fitch, Mısır'ın kredi notunu B-'ye düşürdü
Fitch Ratings, büyüme tahminlerini Çin için %5.3'ten %4.6'ya, Rusya için %1.6'dan %0.8'e, Güney Kore için %2.3'ten %2.1'e ve Güney Afrika için %1.2'den %1.0'a düşürdü
Fitch Ratings, büyüme tahminlerini Türkiye için %3.9'dan %4.1'e, Hindistan'ın için %5.5'ten %6.2'ye Meksika'nın için %1.4'ten %2.0'ye yükseltti
Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm raporunda yer alan 10 gelişmekte olan ülke için orta vadeli potansiyel büyüme tahminini GSYH ağırlıklı ortalama bazında %4.0'a düşürdü
Fitch: Asya-Pasifik çelik üreticilerinin marjlarını genişletmek için arz-talep dengesi iyileşti
Fitch Ratings, Türkiye'de İslami finans sektörünün Eylül 2023'te 90 milyar doları aştıktan sonra önümüzdeki birkaç yıl içinde 100 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor
Fitch, Japonya'nın kredi notunu A olarak teyit etti, görünüm durağan
Fitch: Sonuç olarak Çin'in merkezi hükümet açığı artacak ancak daha geniş kapsamlı genel hükümet açığının temel tahminlerimizle paralel kalmasını bekliyoruz
Fitch: Çin'deki yerel yönetimlerin inşaatları hızlandırarak borç büyüme oranlarını kontrol etme seçeneğine sahip olacağına inanıyoruz
Fitch: Çin'in yeni devlet tahvili ihracı, merkezi yönetimin büyük desteğine işaret ediyor
Fitch: Çin'de alüminyum arzı büyük olasılıkla gelecek yıl kadar daralacak, potansiyel olarak yurt içi ortalama satış fiyatlarını ve üreticilerin kar marjlarını artıracak
Fitch: Çin'de çelik talebinin, sürekli zayıflayan konut piyasasına direnmesi bekleniyor
Fitch: Çin'in çimento üreticileri, çelik ve alüminyum üreticilerinden daha fazla zorlukla karşı karşıya
Fitch: Son dönemdeki sadeleştirme çabalarına rağmen, artan faiz oranları, düşük talep ve bankaların ihtiyatlı risk iştahı ile birlikte çoklu makro ihtiyati düzenlemeler de kredi büyümesi üzerinde baskı oluşturuyor
Fitch: TL mevduat üzerindeki fiyat baskısına rağmen, yüksek kredi getirileri ve TÜFE'ye bağlı kazançlar nedeniyle bankaların marjlarının yılın ikinci yarısında bir miktar toparlanmasını bekliyoruz
Fitch Ratings'in son üç aylık Türk Bankaları Veri İzleme Raporu'na göre, Türk bankalarının kredi büyümesi 2. çeyekte daha da yavaşladı
Fitch: Durum, para politikasındaki normalleşme, yakın vadeli makro-finansal istikrar risklerindeki azalma ve dış finansman baskıları da dahil olmak üzere son dönemdeki politika değişikliklerine rağmen devam ediyor
Fitch, düzenleyici tedbirler nedeniyle 2023'ün ikinci yarısında kredilerde büyümenin düşük kalmasını bekliyor
Fitch: Bununla beraber, yetkililerin politika değişikliğinin bir parçası olarak bazı önlemlerin gevşetilmesi, bankaların kredi verme iştahını koruyacak
Fitch: ABD'de kamu finansmanı için ivme yavaşladı
Fitch: Avrupa piyasalarının çoğunda tüketici güveni zayıf kalmaya devam ediyor
Fitch, G. Kore'nin kredi notunu AA- olarak teyit etti, görünüm durağan
Fitch: İtalya, mali planlarını önemli ölçüde gevşetti
Fitch, Bangladeş'in kredi notunu BB- olarak teyit etti, görünümü negatife revize etti
Fitch: Çin bankalarında net faiz marjı baskısı, zorunlu karşılık indirimlerine rağmen sürüyor
Fitch : Hala,yüksek faiz yükünün hanehalkı harcamalarını sıkıştırmasıyla 2023'ün ikinci yarısında İngiltere'de ılımlı resesyon beklentisindeyiz
Fitch: Haziran ayındaki Fitch'in Global ekonomik görünümü beklentisine kıyasla Dünya ekonomisinin 2023'te muhtemelen bir miktar hızlı büyümesi bekleniyor
Fitch : ABD'de hala ılımlı resesyon beklentisindeyiz, şu anda 2024'ün ilk yarısında meydana geleceği düşüncesindeyiz
Fitch: Dünya ekonomisinin görünümünün 2024'te Çin'de risklerin artmasıyla bozulması bekleniyor
Fitch/Arıspe: Türkiye ile İlgili Risk Algısının Değişip Değişmediğini Takip Edeceğiz - Bloomberg HT
Fitch/Arıspe: Para Politikasında Doğru Yönde Atılan Adımların Siyasi Taraftan Desteklenmesi Önemli - Bloomberg HT
Fitch/Arıspe: Büyümeden Feragat Edilmeden Enflasyonu Düşürmeye Odaklanılması Belirsiz Bir Ortam Oluşturuyor - Bloomberg HT
Fitch/Arıspe: Yeni Ekonomi Yönetimi Zorluklarla Başa Çıkabilecek İsimlerden Oluşuyor - Bloomberg HT
Fitch/ Arıspe: Daha Önce Belirsizlik Ortamı Vardı ve Büyümeyi Önceleyen Bir Politika Uygulanıyordu - Bloomberg HT
Fitch/Arıspe: Türkiye'nin En Güçlü Yanlarından Bir Tanesi de Borç Ödeme Kabiliyetini Güçlendirmesi Oldu - Bloomberg HT
Fitch: Enflasyonun yıl sonunda %65.0, 2023 yılında ortalama %51.9 olacağını tahmin ediyoruz
Fitch: TCMB'nin politika faizini 2023 yılı sonuna kadar %35'e çıkaracağını ve 2024'te de bu seviyede kalacağını tahmin ediyoruz ancak para politikası sıkılaştırmasının gelecekteki hızı ve süresi konusunda yüksek düzeyde belirsizlik mevcut
Fitch: Yüksek enflasyon Türkiye'nin ana riski ve politika sorunu olmaya devam ediyor
Fitch: Bu zayıflıklar, devletin emsallerine göre düşük genel hükümet borcu, dış pazara erişim geçmişi ve yönetilebilir borç geri ödeme profili ile dengeleniyor
Fitch: Türkiye'nin 'B' notu, siyasi müdahale, yüksek enflasyon, yüksek dış finansman ihtiyaçlarına göre zayıf dış tamponlar ve finansal dolarizasyonu yansıtıyor
Fitch: Görünümün Durağan olarak revize edilmesi, kısa vadeli makro-finansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika bileşimine dönüşü yansıtıyor
Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a revize etti, kredi notunu 'B' olarak teyit etti
Fitch: Sektörde kısa vadeli fiyat artışlarının hasar maliyetlerindeki artışları geride bırakması muhtemel ve sigortalama marjlarının gelecek yıl zirveye ulaşmasını bekliyoruz
Fitch: Artan yeniden yatırım getirileri ve güçlü reasürans talebinin kazançları giderek daha fazla desteklemesi bekleniyor
Fitch, global reasürans sektörünün görünümünü güçlenen mali performansını yansıtmak amacıyla 'Nötr'den 'İyileşiyor'a revize etti
Fitch, Endonezya'nın kredi notunu BBB olarak teyit etti, görünüm istikrarlı
Fitch:Konsolide bazda Çin'de mali açığın GSYİH'ya oranının %5.6'ya daralmasını bekliyoruz
Fitch, Çin'in 2023 yılı büyüme tahminini %5.6'dan %4.8'e düşürdü
Fitch, Çin'in kredi notunu durağan görünümle A+ olarak teyit etti
Fitch: Gelişmekte olan piyasalarda politika faiz oranları farklılaşmaya başlıyor
Fitch: İngiltere'de enerji ve gıda enflasyonu, baz etkiler nedeniyle gelecek aylarda muhtemelen daha da gerileyecek
Fitch, Tayvan'ın kredi notunu durağan görünümle AA olarak teyit etti
Fitch Ratings, ABD'de sınırlı bir durgunluk öngörüyor
Fıtch: Enflasyon ve faiz oranları global kredi eğilimlerinde izlenecek hala en önemli kalemler
Fıtch: yılın 2. çeyreğinde ABD ve Euro Bölgesinde çekirdek enflasyon yapışkanlığını koruyor ve merkez bankaları hedeflerinin üzerinde
Fitch: İşgücü katılım oranında ayrıca muhtemelen sürekli bir düşüş olacak
Fitch: Büyük gelişmiş ekonomilerde GSYİH, orta vadede dahi Covid-19 öncesi pandemi yoluna geri dönmeyecek
Fitch: 10 gelişmiş ülke için orta vadeli GSYİH projeksiyonlar, çeyreklik global ekonomik görünüm raporunda düşürüldü
Fitch, İsrail'in ülke kredi notunu durağan görünüm ile A+ olarak teyit etti
Fitch, Lübnan'ın uzun vadeli yerel para birimi IDR notunu "CC"den "RD"ye ve kısa vadeli yerel bara birimi IDR notunu "C"den "RD"ye düşürdü
Fitch, genellikle 'CCC+' veya daha düşük nota sahip ülkeler için görünüm belirlemiyor
Fitch Ratings, Lübnan'ın uzun vadeli yabancı para birimi IDR notunu 'Kısıtlanmış Temerrüt' (RD) olarak teyit etti
Fed/Goolsbee: Fitch'in ABD'nin notunu düşürmesinin pek bir fark yaratacağını düşünmüyorum
Fitch: Euro Bölgesinde enflasyonun yıl sonunda %4 civarına gerilemesini bekliyoruz
Fitch: Euro bölgesinde düşen enflasyon ECB faizlerinde zirveyi görüş alanının içine getirdi
Fitch: ECB muhtemelen Eylül ayında yakın vadeli enflasyon tahminlerini yükseltmeye ihtiyaç duymayacak
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Bernstein: Fitch'in not indiriminin zamanlaması mantıklı değil
Fitch Direktörü: Yönetişimin bozulması, ABD Hükümetinin mali ve borç konularını ele alma becerisine ilişkin daha az güven veriyor
Fitch Direktörü: ABD'de her iki yılda bir gerçekleşen borç tavanı tartışması, 2025'te tekrar olabilir
Fıtch Direktörü: ABD'nin kredi notunu düşürme kararının arkasındaki temel alanlar; maliye ve borç alanı ve yönetişimdeki kötüleşme
Fitch Direktörü: Fitch, not indirimi kararı öncesinde ABD Hazinesi ile toplantı yaptı
Fitch Direktörü: Fitch, not indirimi hakkında değil, yaklaşan Fitch komitesi hakkında ABD Hazinesini uyardı
Fitch Direktörü: ABD'nin not indirimi ile ilgili nihai karar Pazartesi günü alındı
Fitch: Daha esnek getiri eğrisi kontrolü politikası Japon bankaları için genel olarak net pozitif olacak
Fitch: Japonya Merkez Bankası'nın enflasyonun geçici olarak hedefinin üzerinde toleranslı kalmasını bekliyoruz
Fitch: Japon para politikasındaki ince ayarın kredi risklerini keskin şeiilde artırması olası değil


Haber Kategorileri
ABD HaberleriAlmanya HaberleriAltın HaberleriAvrupa Birliği HaberleriBanka HaberleriBenzin HaberleriBeyaz Saray HaberleriBiden HaberleriBİST HaberleriBitcoin HaberleriBorsa HaberleriBrexit HaberleriBrunson HaberleriÇimento HaberleriÇin HaberleriCumhurbaşkanı HaberleriDeprem HaberleriDevalüasyon HaberleriDİBS HaberleriDoğal Gaz HaberleriDoğalgaz HaberleriDolar HaberleriDöviz HaberleriDünya Bankası HaberleriDünya Borsaları HaberleriDünya Ekonomi Gündemi HaberleriECB HaberleriElektrik HaberleriEmtia HaberleriEnflasyon HaberleriEnflasyonla Topyekün Mücadele Programı HaberleriEPDK HaberleriErdoğan HaberleriEthereum HaberleriEURUSD HaberleriFaiz HaberleriFED HaberleriFitch HaberleriForex HaberleriGoldman Sachs HaberleriHamaney HaberleriHazine Haberleriİhracat HaberleriIMF Haberleriİnşaat HaberleriIrak Haberleriİran Haberleriİşsizlik Haberleriİthalat HaberleriİTO HaberleriJP Morgan HaberleriKazakistan HaberleriKGF HaberleriKOBİ HaberleriKömür HaberleriKonkordato HaberleriKonut HaberleriKoronavirüs HaberleriKOSGEB HaberleriKredi HaberleriKremlin HaberleriKriptopara HaberleriLibya HaberleriLübnan HaberleriMevduat HaberleriMorgan Stanley HaberleriMotorin HaberleriMÜSİAD HaberleriOPEC HaberleriOrta Vadeli Mali Plan HaberleriOrtadoğu HaberleriPandemi HaberleriPetrol HaberleriPutin HaberleriRekabet Kurulu HaberleriRepo HaberleriResesyon HaberleriResmi Gazete HaberleriRusya HaberleriS&P HaberleriSuriye HaberleriSuudi Arabistan HaberleriTahvil HaberleriTarım HaberleriTCMB HaberleriTCMB Döviz Rezervleri HaberleriTicaret Savaşı HaberleriTOBB HaberleriTOGG HaberleriTrump HaberleriTÜFE HaberleriTÜİK HaberleriTürk Lirası HaberleriTürkiye HaberleriTürkiye Ekonomi Gündemi HaberleriTÜSİAD HaberleriÜFE HaberleriVİOP HaberleriYEP HaberleriYunanistan HaberleriYurtdışı Piyasa Haberleri