İşsizlik Haberleri, En Son Güncel İstihdam Gelişmeleri

ABD'de tarım dışı istihdam Mart'ta: +303 bin kişi (Beklenti: +200 bin Önceki: +275 bin)
ABD'de geniş tanımlı işsizlik (u6) Mart'ta: % 7.3 (Önceki: %7.3)
ABD'de özel sektör istihdamı Mart'ta: +232 bin kişi (Beklenti: +160 bin Önceki: +223 bin)
ABD'de imalat sektörü istihdamı Mart'ta: 0 kişi (Beklenti:+5 bin Önceki: -4 bin)
ABD'de kamu istihdamı Mart'ta: +71 bin kişi (Önceki: +52 bin)
ABD'de Şubat ayı tarım dışı istihdam rakamı 270 bin kişi olarak revize edildi (Önceki:-+275 bin)
ABD'de işsizlik oranı Mart'ta: %3.8 (Beklenti: %3.9 Önceki: %3.9)
ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklanacak
ABD'de 4 haftalık ortalama işsizlik başvuruları 214.25 bin (Önceki: 211.00 bin)
ABD'de işsizlik başvuruları verisi açıklanacak
ABD'de ISM imalat dışı istihdam endeksi Mart'ta: 48.5 (Önceki:48.0)
ABD'de ADP Tarım dışı özel İstihdam değişimi Mart'ta:+184 bin (Beklenti:+148 bin Önceki: +140 bin)
ABD'de Şubat ayı ADP Tarım dışı özel İstihdam değişimi +155 bin'e revize edildi (Önceki: +140 bin)
ABD'de ADP özel tarım dışı istihdam verileri açıklanacak
İtalya'da işsizlik oranı Şubat'ta: % 7.5 (Beklenti:%7.2 Önceki:%7.2)
ECB tüketici beklentileri anketi: İşsizlik oranına ilişkin 12 ay sonrası için beklentiler de değişmeyerek %10,9'da kaldı
ABD'de ISM istihdam endeksi Şubat'ta:47.4 (Önceki:45.9)
Yunanistan'da işsizlik oranı Şubat'ta: % 11.0 (Önceki:%10.4)
ABD'de 4 haftalık ortalama işsizlik başvuruları 211.00 bin (Önceki: 211.25 bin)
ABD'de işsizlik başvuruları verisi açıklanacak
Cevdet Yılmaz: Kayıt dışı istihdam oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 0,7 puan azalarak yüzde 26,1 olarak gerçekleşmiştir
Cevdet Yılmaz: Büyüme istihdam ilişkisinin kuvvetlenmesi ve istikrarlı büyüme performansımızın devam etmesiyle birlikte kadınlar ve gençler başta olmak üzere istihdamda artışların sürmesini bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, yüzde 10,1 olan OVP hedefinin de ötesinde bir iyileşmeyle 9 yıl sonra tekrar tek haneli seviyelere inmiştir
Cevdet Yılmaz: İstihdam edilenlerin sayısı OVP’deki öngörümüzle uyumlu bir şekilde 880 bin kişi artarak 2023 yılında 31 milyon 632 bine ulaşmıştır
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadeleyi odağımıza aldığımız bu dönemde işsizlik oranındaki düşüş ve istihdamın artması işgücü piyasamızın güçlü görünümünü göstermektedir
Cevdet Yılmaz: İstihdam oranında ve işgücüne katılma oranında da OVP hedefleriyle uyumlu gerçekleşmeler kaydedilmiştir
Bakan Işıkhan: (2023 yılında) Orta Vadeli Program’da öngördüğümüz %10,1’in altında ve son 10 yılın en düşük işsizlik seviyesini görmüş olduk
Bakan Işıkhan: Önümüzdeki dönemlerde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz
(Yenileme) 2023 yılında işsizlik oranı 1.0 puan azaldı
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2023 yılında 9.4% (2022: 10.4%) - TÜİK
İstihdam edilenlerin oranı 2023 yılında 48.3% (2022: 47.5%) - TÜİK
Norveç'te işsizlik oranı Mart'ta: %2.0 (Beklenti:%2.0 Önceki:%2.1)
ABD'de Philadelphia istihdam endeksi Mart'ta: -9.60 (Önceki:-10.30)
ABD'de 4 haftalık ortalama işsizlik başvuruları 211.25 bin (Önceki: 208.00 bin)
ABD'de işsizlik başvuruları verisi açıklanacak
Avustralya'da işsizlik oranı Şubat ayında 3.7 % (Beklenti: 4.0% önceki: 4.1%)
Fed'in 2024 yılı işsizlik oranı beklentisi 4.0% (önceki: 4.1%)
Fed'in 2025 yılı işsizlik oranı beklentisi 4.1% (önceki: 4.1%)
ABD Ticaret Bakanı Raimondo: Bu da ABD yarı iletken üretimine şimdiye kadar yapılmış en büyük yatırımlardan biri anlamına geliyor ve 30.000'den fazla iyi ücretli istihdam yaratacak
Euro Bölgesi'nde 4. çeyrekte istihdam maliyet endeksi yıllık :%+3.4 (Önceki : %+5.3)
Çin'de kentsel bölgeler işsizlik oranı Şubat ayında 5.3% (Önceki: +5.1%)
ABD'de NY Fed istihdam endeksi Mart'ta:-7.1
İsveç'te MD işsizlik oranı Şubat'ta:%8.0 (Beklenti:%8.3 Önceki:%8.2)
İşsizlik ve İstihdam Verileri (Bizim Menkul)
İngiltere'de istihdam değişimi Ocak'ta: -21.000(Beklenti:+10.000 Önceki:+72.000)
İngiltere'de ILO normlarına göre Ocak'ta işsizlik oranı: %3.9 (Beklenti: %3.8 Önceki: %3.8)
ABD'de istihdam eğilim endeksi Şubat'ta:112.29 (Önceki: 113.71)
İşsizlik Oranı (Oyak Yatırım)
Cevdet Yılmaz: Özellikle kadın istihdamındaki artışla birlikte toplam istihdamımız 32 milyon 222 bin kişiye ulaşmıştır
Cevdet Yılmaz: İstihdam, ekonomik potansiyeli yükselten etkisinin yanı sıra sosyal refahın artması bakımından da son derce önemlidir
Cevdet Yılmaz: Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz.
Cevdet Yılmaz: Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre; Ocak ayı işsizlik verileri, Aralık ayına göre bir miktar artış gösterse de OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek %9,1 olarak gerçekleşmiştir
Cevdet Yılmaz: İstihdam oranımız da %49’luk oranıyla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır
Ocak ayında, genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %16,6 oldu- TÜİK
(Yenileme) İşsizlik oranı Ocak ayında 0.2 puan arttı
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Ocak ayında: 9.1% - TÜİK
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin oranı Ocak ayında 49.0% - TÜİK
Otomotiv sektöründe kadın istihdam oranı %2
ABD'de tarım dışı istihdam Şubat'ta: +275 bin kişi (Beklenti: +200 bin Önceki: +353 bin)
ABD'de geniş tanımlı işsizlik (U6) Şubat'ta: %7.3 (Önceki: %7.2)
ABD'de özel sektör istihdamı Şubat'ta: +223 bin kişi (Beklenti: +160 bin Önceki: +317 bin)
ABD'de imalat sektörü istihdamı Şubat'ta: -4 bin kişi (Beklenti:+10 bin Önceki: +23 bin)
ABD'de işsizlik oranı Şubat'ta: %3.9 (Beklenti: %3.7 Önceki: %3.7)
ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklanacak
Euro Bölgesi'nde 4. Çeyrekte İstihdam Çeyreklik: %+0.3 (Beklenti:%+0.3 Önceki:%+0.3)
Euro Bölgesi'nde 4. Çeyrekte İstihdam Yıllık: % +1.2 (Beklenti:%+1.3 Önceki:%+1.3)
ABD'de 4 haftalık ortalama işsizlik başvuruları 212.25 bin (Önceki: 212.50 bin)
ABD'de işsizlik başvuruları verisi açıklanacak
Yunanistan'da 4. çeyrekte işsizlik oranı %10.5 (Önceki:%10.8)
İsviçre'de işsizlik oranı Şubat'ta 2.4% (Önceki:%2.5)
ABD'de ADP Tarım dışı özel İstihdam değişimi Şubat'ta: +140 bin (Beklenti:+150 bin Önceki: +107 bin)
ABD'de Ocak ayı ADP tarım dışı özel İstihdam değişimi +111 bin'e revize edildi (Önceki:+107 bin)
ABD'de ADP özel tarım dışı istihdam verileri açıklanacak
ABD'de ISM imalat dışı istihdam endeksi Şubat'ta: 48.0 (Önceki:50.5)
İspanya'da işsizlik Şubat ayında aylık %0.27 gerilemeyle 2.76 milyon kişi oldu -Çalışma Bakanlığı
ABD'de ISM istihdam endeksi Şubat'ta: 45.9 (Önceki:47.1)
Yunanistan'da işsizlik oranı Ocak'ta :%10.4 (Öncek:%10.4)
Euro Bölgesinde işsizlik oranı Ocak'ta :%6.4 (Beklenti:%6.4 Öncek:%6.4)
Norveç'te işsizlik oranı Ocak'ta :%2.1 (Öncek:%2.1)
İtalya'da işsizlik oranı Ocak'ta :% 7.2 (Beklenti:%7.2 Öncek:%7.2)
Japonya'da istihdam/iş başvuruları rasyosu Ocak ayında 1.27 (Beklenti: 1.27 Önceki: 1.27)
Japonya'da işsizlik oranı Ocak ayında 2.4% (Beklenti: 2.4% önceki: 2.4%)
ABD'de 4 haftalık ortalama işsizlik başvuruları 212.50 bin (Önceki: 215.25 bin)
ABD'de işsizlik başvuruları verisi açıklanacak
Portekiz'de işsizlik oranı Ocak'ta % 6.50 (Önceki:%6.60)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Para ve maliye politikası eşgüdümünde enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlarımızı sürdürürken, ekonomimizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyüme oluşturma kapasitesi de güçlenerek devam ediyor
Norveç'te işsizlik oranı Ocak'ta: %4.5 (Önceki:%3.5)
ECB tüketici beklenti anketi: Aralık ayında %11,2 olan 12 ay sonraki işsizlik oranı beklentisi %10,9'a geriledi


Haber Kategorileri
ABD HaberleriAlmanya HaberleriAltın HaberleriAvrupa Birliği HaberleriBanka HaberleriBenzin HaberleriBeyaz Saray HaberleriBiden HaberleriBİST HaberleriBitcoin HaberleriBorsa HaberleriBrexit HaberleriBrunson HaberleriÇimento HaberleriÇin HaberleriCumhurbaşkanı HaberleriDeprem HaberleriDevalüasyon HaberleriDİBS HaberleriDoğal Gaz HaberleriDoğalgaz HaberleriDolar HaberleriDöviz HaberleriDünya Bankası HaberleriDünya Borsaları HaberleriDünya Ekonomi Gündemi HaberleriECB HaberleriElektrik HaberleriEmtia HaberleriEnflasyon HaberleriEnflasyonla Topyekün Mücadele Programı HaberleriEPDK HaberleriErdoğan HaberleriEthereum HaberleriEURUSD HaberleriFaiz HaberleriFED HaberleriFitch HaberleriForex HaberleriGoldman Sachs HaberleriHamaney HaberleriHazine Haberleriİhracat HaberleriIMF Haberleriİnşaat HaberleriIrak Haberleriİran Haberleriİşsizlik Haberleriİthalat HaberleriİTO HaberleriJP Morgan HaberleriKazakistan HaberleriKGF HaberleriKOBİ HaberleriKömür HaberleriKonkordato HaberleriKonut HaberleriKoronavirüs HaberleriKOSGEB HaberleriKredi HaberleriKremlin HaberleriKriptopara HaberleriLibya HaberleriLübnan HaberleriMevduat HaberleriMorgan Stanley HaberleriMotorin HaberleriMÜSİAD HaberleriOPEC HaberleriOrta Vadeli Mali Plan HaberleriOrtadoğu HaberleriPandemi HaberleriPetrol HaberleriPutin HaberleriRekabet Kurulu HaberleriRepo HaberleriResesyon HaberleriResmi Gazete HaberleriRusya HaberleriS&P HaberleriSuriye HaberleriSuudi Arabistan HaberleriTahvil HaberleriTarım HaberleriTCMB HaberleriTCMB Döviz Rezervleri HaberleriTicaret Savaşı HaberleriTOBB HaberleriTOGG HaberleriTrump HaberleriTÜFE HaberleriTÜİK HaberleriTürk Lirası HaberleriTürkiye HaberleriTürkiye Ekonomi Gündemi HaberleriTÜSİAD HaberleriÜFE HaberleriVİOP HaberleriYEP HaberleriYunanistan HaberleriYurtdışı Piyasa Haberleri