Yıllara Göre Asgari Ücretler Tablosu, Yıllara Göre Brüt ve Net Asgari Ücret Tutarları

YILLAR İTİBARIYLA ASGARİ ÜCRETLER
(16 Yaşını Dolduran ve Bekarlar İçin)
    TL / YTL
Yıllar Brüt Net
1 Ocak 1975 1.200 849
1 Haziran 1976 1.800 1.222
1 Ocak 1978 3.300 2.102
1 Mayıs 1979 5.400 3.259
1 Mayıs 1981 10.000 7.378
1 Ocak 1982 10.000 7.405
1 Ocak 1983 16.200 10.958
1 Nisan 1984 24.525 16.421
1 Ekim 1985 41.400 28.000
1 Ocak 1986 41.400 28.038
1 Temmuz 1987 74.250 49.095
1 Ocak 1988 74.250 50.595
1 Temmuz 1998 126.000 81.876
1 Ocak 1989 126.000 82.431
1 Ağustos 1989 225.000 141.975
1 Ocak 1990 225.000 146.475
1 Ağustos 1990 414.000 261.954
1 Ocak 1991 414.000 266.454
1 Ağustos 1991 801.000 502.911
1 Ocak 1992 801.000 511.911
1 Ağustos 1992 1.449.000 907.839
1 Ocak 1993 1.449.000 922.839
1 Ağustos 1993 2.497.500 1.563.473
1 Ocak 1994 2.497.500 1.713.435
1 Haziran 1994 2.497.500 1.711.437
1 Eylül 1994 4.173.750 2.759.429
1 Ocak 1995 4.173.750 2.834.429
1 Eylül 1995 8.460.000 5.514.192
1 Ocak 1996 8.460.000 5.739.193
1 Ağustos 1996 17.010.000 11.084.652
1 Ocak 1997 17.010.000 11.422.152
1 Ağustos 1997 35.437.500 22.943.025
1 Ocak 1998 35.437.500 24.518.025
1 Temmuz 1998 35.437.500 25.533.900
1 Ağustos 1998 47.839.500 33.808.514
1 Ocak 1999 78.075.000 57.620.790
1 Temmuz 1999 93.600.000 68.631.120
1 Eylül 1999 93.600.000 68.518.800
1 Ocak 2000 109.800.000 80.550.900
1 Temmuz 2000 118.800.000 86.922.900
1 Ocak 2001 139.950.000 102.369.600
1 Temmuz 2001 146.947.500 107.323.830
1 Ağustos 2001 167.940.000 122.186.520
1 Ocak 2002 222.000.750 163.563.537
1 Temmuz 2002 250.875.000 184.251.938
1 Ocak 2003 306.000.000 225.999.000
1 Ocak 2004 423.000.000 303.079.500
1 Temmuz 2004 444.150.000 318.233.475
1 Ocak 2005 488,70 350,15
1 Ocak 2006 531,00 380,46
1 Ocak 2007 562,50 403,02
1 Temmuz 2007 585,00 419,15
1 Ocak 2008 608,40 481,55
1 Temmuz 2008 638,70 503,26
1 Ocak 2009 666,00 527,13
1 Temmuz 2009 693,00 546,48
1 Ocak 2010 729,00 576,57
1 Temmuz 2010 760,50 599,12
1 Ocak 2011 796,50 629,95
1 Temmuz 2011 837,00 658,95
1 Ocak 2012 886,50 701,13
1 Temmuz 2012 940,50 739,79
1 Ocak 2013 978,60 773,01
1 Temmuz 2013 1.021,50 803,68
1 Ocak 2014 1.071,00 846,00
1 Temmuz 2014 1.134,00 891,03
1 Ocak 2015 1.201,50 949,07
1 Temmuz 2015 1.273,50 1.000,54
1 Ocak 2016 1.647,00 1.300,99
1 Ocak 2017 1.777,50 1.404,06
1 Ocak 2018 2.029,50 1.603,12
1 Ocak 2019 2.558 2.020
1 Ocak 2020 2.943 TL 2.324 TL
1 Ocak 2021 3.577,50 TL 2.825,90 TL
1 Ocak 2022 5.000 TL 4.250 TL
1 Temmuz 2022 6471 TL Net 5500 TL
1 Ocak 2023 10,008.00 TL Net 8,506.80 TLAsgari Ücret Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Asgari Ücret Nedir?

Asgari ücret (minimum ücret): İşçilere ödenmek zorunda olunan en düşük ücrettir. İşçilere çalışmaları karşılığında ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. temel gereksinimleri günün üzerinden en az düzeyde karşılanmasına yetecek kadar ücrettir.

Asgari ücretle gelişmemiş ülkelerde düşük ücretli emek kitlesinin korunması amaçlanmıştır. Anayasanın 55. maddesinde ücrette adalet sağlanması başlığında yer alan tanımlamada“ücret emeğin karşılığıdır ”denmektedir. Bu bağlamda Devlet çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli ücret elde etmeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Asgarî ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur. Her yılın sonunda gelecek olan yılın Asgari Ücret rakamı açıklanır.

Asgari Ücret Nasıl Hesaplanır?

Asgari ücret üzerinden işverenin ve işçinin ödemek zorunda olduğu bazı kesintiler vardır. Asgari ücret bu kesintilerden sonra işçiye net olarak ödenir.

İşçiden yapılacak kesintiler:

 1.   SSK primi işçi payı = Brüt ücret * %14 (emekli bir çalışanda %7,5)
  2. İşsizlik sigortası işçi payı = Brüt ücret * %1
  3. Gelir vergisi matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
  4. Gelir vergisi = Gelir vergisi matrahı * %15
  5. Damga vergisi = Brüt ücret * %07,59 *
  6. Kesintiler toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
  7. Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.