Türkiye 2020 Yılı CDS Grafiği, Türkiye CDS 2020 Primi Kaçtı

2020 yılında Türkiye CDS değeri yıl başına göre 228,11 puan kadar artmıştır. 2020 Yılı Yüzdesel değişim ise %45,04 kadar olmuştur.
Türkiye CDS primi 2020 yılında en düşük 234.75 puan ile 29 Ocak 2020 tarihinde, en yüksek ise 652.3 puan ile 07 Nisan 2020 tarihinde olmuştur.

2020 Yılı Türkiye CDS Değişim Grafiği

Kredi Temerrüt Takası (CDS) değeri hesaplanırken Ülkenin GSYH büyüme oranı, cari denge/GSYH, ihracat/GSYH, ithalat/GSYH, ihracat büyüme hızı, faiz oranları, risksiz faiz oranı, borç/GSYH, borç/ihracat, rezervler/borç, rezervler/ithalat, rezervler/GSYH, reel döviz kuru, dış borç, hükümet gelirleri, hane halkı borcu, GSYH, kişi başı risk iştahı, enflasyon oranı, işsizlik oranı, siyasi istikrar, temerrüt geçmişi, hisse senedi piyasasındaki dalgalanma gibi çok karmaşık veriler ve değişkenler baz alınır.


CDS Nedir? Ne Anlama Gelir?

Ülkelerin kredi borçlanma maliyetlerini artıran risk primine İngilizce olarak CDS (Credit Default Swap) denir. Türkçe'de CDS'e Kredi Risk Primi veya Kredi Temerrüt Takası denilebiliyor. CDS bir tür sigorta poliçesidir. Aynen diğer bildiğiniz sigortalarda olduğu gibi, belli bir ücret karşılığı ödenmeme olasılığına karşı risk sigorta ediliyor.

Yatırımcıların bir ülkenin yatırım araçlarıyla ilgili nasıl bir risk algısına sahip olduğunu gösteren en temel göstergelerden biri CDS değeridir. Ülkeye ilişkin risk algısı artığında CDS oranları da yükselir. CDS, Yabancı yatırımcının bir ülkenin mali durumu hakkında bilgi edinmesini sağlar. CDS primi, ülkelerin ekonomik ve politik risk faktörlerine göre her gün hesaplanarak değişmektedir. Değer düşük ise bu iyi anlama gelir, yüksek ise kötü anlama gelir. Değerin düşüyor olması iyileşme anlamına yükselmesi ekonomide kötüleşme anlamına geliyor. Genelde BİST 100 yatırımcıları ile Döviz yatırımcıları son dönemde CDS değerine göre yatırımlarına yön vermektedirler. Risk algısının azaldığı yani CDS oranlarının düştüğü dönemlerde ise BİST 100 endeksi yükseliyor. BİST 100 endeksinin risk algısıyla bu kadar paralel hareket etmesinde, borsadaki yabancı yatırımcının payının yüksek olması da rol oynuyor. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) yatırım araçları genel olarak riskli yatırım araçları olarak algılanır. Bu nedenle risk algısının arttığı dönemlerde borsadan çıkışlar yaşanır veya girişler zayıflar. Aynı şekilde Türkiye'ye ilişkin belirsizliklerin veya risk algısının arttığı dönemlerde kurdaki yükselişin ardından BİST 100 endeksinde düşüş yaşanıyor. Risk algısının düşük olduğu veya sermaye akımlarının yüksek olduğu dönemlerde ise TL cinsi yatırım araçlarına yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıların ilk olarak TL satın alarak yurtiçi piyasaya giriş yapması ile Dolar veya Euro'da düşüş yaşanıyor ve bu BİST 100 endeksine ise yükseliş olarak yansıyor. Detaylı bilgi için CDS Kredi Risk Primi Nedir ?

Facebookta Paylaş