CDS Kredi Risk Primi Nedir, Kredi Risk Swapı Ne Anlama Gelir

Ülke risk priminin önemli bir ölçütü olarak kabul edilen kredi temerrüt takası (Credit Default Swap; CDS) primleri, gelişmekte olan piyasaların finansal koşulları hakkında bilgi vermekte, kredi riskini dengelemek için bir güvence sağlamakta ve para politikasının başarısını etkilemektedir. CDS primlerindeki artış ülkenin kredi değerliliğini azaltmakta ve borçlanma maliyetlerini yükseltmektedir.

Genel anlamda CDS, borcun geri ödenmemesi riskinden korunmak amacıyla alacaklının üçüncü bir tarafa belirli bir sigorta primi (CDS primi) karşılığında alacağını garanti etmek için yaptırdığı sigortalama işlemi olarak tanımlanmaktadır. Bir CDS sözleşmesini satın alan alacaklı, CDS sözleşmesini satan tarafa vade tarihi tamamlanana kadar belirli dönemlerde prim ödemesi yapmaktadır. CDS sözleşmesini satan taraf, borcun geri ödenmemesi halinde alacaklı tarafın kayıplarını karşılamayı üstlenmektedir. Dolayısıyla alacaklı taraf, CDS işlemleri yoluyla borçlu tarafın geri ödememe riskini üçüncü tarafa aktararak kendini korumuş olmaktadır. Bu bakımdan, CDS işlemleri bir sigorta anlaşmasına benzemektedir.

Çok daha basit anlamda ise CDS artarsa dış piyasadan daha önceden örneğin %3 faiz ile borç para bulabilirken bu değer yüksek CDS değeri varsa %6 lara varabilmektedir. Yani Düşük CDS daha az faizle borçlanma olurken, yüksek CDS daha fazla faiz ile borçlanma anlamına gelmektedir. CDS artışı bu ödenen risk primlerinden dolayı da direkt olarak faiz oranını artırır, çünkü borç veren de parasını garanti altına almak ister bu nedenle hem yüksek faizle borç verir hem de yüksek sigorta primi ödeyerek kendini korumaya alır.

Daha basit bir ifade ile Aracınıza bir kasko bedeli ödüyorsunuz değilmi, evet iyi şöfür ve kaza yapmayan bir sürücünün kasko sigorta prim ödemesi her zaman daha azdır. Ama çok kazaya karışan bir kişi genelde daha fazla kasko sigorta primi öder. CDS primleri de aynı şekilde borcunu ödeyememeye karşı sigorta için ödenen bir prim gibi düşünün. Aslında ülkenin ekonomik olarak da iyi veya kötü durumda olduğunu da gösterdiğinden artık sıkça ekonomik durum göstergesi olarak da kullanılır. Artan CDS puanı ekonominin kötüye gidişini, azalan ise iyiye gidiş olduğunu göstermektedir. Bir ülkenin CDS değeri özellikle küresel finansal kriz sonrası dönemde oldukça önem kazanmaya başlamıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığının tanımına göre CDS;
CDS nedir? Neyi ifade eder? CDS, bir borçlanıcının borç ödememe riskine karşı güvence sağlayan bir anlaşmadır. Bu anlaşma bir sigorta sözleşmesine benzemektedir. CDS, alıcısına belirli risklere karşı korunma sağlamaktadır. CDS'lerin kullanım amacı taraflar arasında kredi riskini transfer etmek ve bu yolla piyasa riskini yönetmektir. CDS sözleşmeleri, ilgili tahvilin veya borçla ilgili bir diğer varlığın taraflar arasında transferini gerektirmeden, olası riski tarafların birinden diğerine aktararak yatırımcısının riskini azaltmaktır. Burada kredi riski veya geri ödeyememe riski ile belirtilmek istenen, borca dayalı bir varlığın anapara ve faiz ödemelerinin tam ve zamanında yerine getirilememe riskidir.

Türkiye CDS Risk Primi Kaç?