Asgari Geçim İndirimi Kaç Lira Oldu, 2021 AGİ Ne Kadar Oldu?

2021 Yılı için AGİ belli oldu. Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu? sorusunu asgari ücret alanlar merak etmeye başladı. 2021 Yılı için AGİ zam oranı kaç lira yapıldı?

Asgari ücretin ardından asgari geçim indiriminin kaç TL'ye yükseldiği belli oldu.

AGİ için 2021 Yılı Rakamları şöyle belirlendi:

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 362, 22 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 402, 47 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 456,12 TL
Evli, eşi çalışan 268, 31 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 308,55 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 248,80 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 402, 47 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 429,30 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 456,12 TL

Yıllara Göre Asgari Ücretler Tablosu, 2021 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?
AGİ Dahil 2021 Yılı Asgari Ücret Ne Kadar Oldu
2020 Yılı AGİ Ne Kadardı?

AGİ 2021 ne kadar oldu? AGİ, asgari ücretin içinde mi? AGİ nasıl hesaplanır?

Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi de (AGİ), asgari ücret esas alınarak belirleniyor. AGİ tutarlarının hesaplanmasında, işçinin medeni durumu, çocuk sayısı ve eşinin çalışıp çalışmadığı belirleyici durumda.

AGİ, ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

İşçilerin medeni durumu ve çocuk sayısına göre hesaplanan Asgari Geçim İndirimi, yeni asgari ücret ödemelerine göre belirleniyor. AGİ hesaplanırken ilk çalışanın medeni haline bakılıyor. Çalışanın çocuğu olup, olmaması AGİ hesaplamasını etkilemektedir. Çalışanın çocuğu varsa çocuk sayısına göre yani 3, 4 ve 5. çocuğa kadar AGİ hesaplaması da artış gösterir. Yeni yılın asgari ücret tutarı açıklandıktan sonra, yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olacak ve yıllık toplam da hesaplanacak tutar ile AGİ indirim oranı çarpılacak. Çıkan sonuç ile en düşük gelir vergisi oranı çarpılacak. Elde edilen değer 12'ye bölünecek ve aylık AGİ tutarı hesaplanmış olacak.

Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

• Mükellefin kendisi için % 50'si, 
• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, 
• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,
• Üçüncü çocuk için %10'u
• Diğer çocuklar için % 5'i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir. Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.


Asgari Geçim İndirimi Nedir?

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor.

Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi.